.


Прозорість та інформаційна відкритість

Статут ЗДО №1 "Веселка" Сокирянської ОТГ

Головним завданням закладу дошкільної освіти є:

- реалізація державної політики в галузі освіти;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших народів і націй, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля:

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти,

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.


Ліцензійні документи

Документи для отримання закладом дошкільної освіти ліцензії

 Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 7 Закону України від 02.03.2015 р. №222-VIII "Про освіту",  який набув чинності 28.09.2017 р., державні та комунальні заклади системи дошкільної і загальної освіти, що діють на день набрання чинності цим Законом, отримують ліцензію без проходження процедури ліцензіювання.

  Згідно з частиною 1 статті 43 Закону України "Про освіту" "ліцензування освітньої діяльності - це процедура визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати послуги на певному рівні освіти  відповідно до ліцензійних умов".Інформаційна звітність

Колективний договір

Між адміністрацією закладу дошкільної освіти №1 «ВЕСЕЛКА» м.Сокиряни та трудовим колективом дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 «ВЕСЕЛКА» м.Сокиряни                                на 2017- 2019 роки.

Фінансова звітність бюджетних коштів ЗДО №1 "Веселка" за  2018 року

Кадровий склад

Кадровий склад педагогічних працівників закладу дошкільної освіти №1 "Веселка" міста Сокиряни, станом на 01.09.2018року.


Звіт про використання благодійних коштів

План роботи на 2018-2019н.р.

  Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні нормативно-законодавчі акти щодо функціонування і розвитку дошкільного навчального закладу. Дошкільний навчальний заклад здійснював навчально-виховну роботу за програмами виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програмою розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «Оберіг».